Rapport från Idrottsklivet!

En bild

Ett drygt halvår har gått sedan våra första föreningar inom ramen för Idrottsklivet klev in i en för dem ny utmaning – att starta upp eller utveckla verksamhet i polisens utsatta områden.

För att få bli en del av Idrottsklivet krävs att föreningar skickar in en ansökan där de får redogöra för bland annat verksamhet och målgrupp, hur rekrytering av unga ledare lokalt kommer att ske och hur planen för avgifter och arvodering ser ut. Några föreningar har redan uppfyllt våra kriterier för att få bli en del av programmet och därigenom också kunna få ekonomiskt bidrag. Som exempel kan nämnas Kista SC, Eskilstuna GF, Göteborgsgymnasterna, Göteborg Powergymnastics och Örebro GF. Ytterligare ca fem föreningar håller på att starta upp och vi för samtal med ytterligare några.

Föreningarna som kontaktar oss är av väldigt olika karaktär. Det kan vara små föreningar som inte har någon anställd, men det kan också vara flersektionsföreningar där gymnastiken är i minoritet eller stora gymnastikföreningar med flera tusen medlemmar.

Göteborgsgymnasterna är ett exempel på en väldigt stor förening som aldrig haft verksamhet i ett utsatt område tidigare. På kort tid har de rekryterat ledare lokalt och startat upp flera grupper i Lövgärdet och Bergsjön utanför Göteborg. Föreningens representanter har deltagit på inspirationsträffar som Gymnastikförbundet arrangerat och har med hjälp av stöd från förbundets PR byrå fått kunskap att bemöta media vilket har resulterat i fina reportage i SVT Väst. Är du nyfiken på Göteborgsgymnasternas satsning för barn i utsatta områden kan du läsa mer på föreningens hemsida.

Kista SC är en flersektionsförening som länge har arbetat för att aktivera barn och unga i Järva-området utanför Stockholm inom flera olika idrotter. De känner till vikten av grundmotorisk träning och har dessutom märkt en stor efterfrågan av just gymnastik i Järvaområdet. De har också lång erfarenhet av att rekrytera unga ledare lokalt och har en genomtänkt utvecklingsplan för dessa.

Tack vare bidrag och stöd från Idrottsklivet har Kista SC bland annat kunna utöka sin gymnastikverksamhet med flera grupper. En av ledarna kom till Sverige från Ukraina 2022 och har fått utökat ansvar för gymnasikverksamheten och nu startat flera nya träningsgrupper i bland annat aerobics. I maj åker de till Västerås för att tävla för allra första gången. Läs mer om Kista SC på föreningens hemsida.

Ulrika Hermansson

Ulrika Hermansson, programansvarig Idrottsklivet

Ulrika Hermansson, Programansvarig Idrottsklivet:
- Det är ett privilegie att få jobba med Idrottsklivet - att kunna ge föreningarna ännu bättre möjligheter att jobba med inkludering och mångfald och genom det fina arbetet som görs lokalt på många ställen kunna inspirera och få med ännu fler framöver. Att få höra de som jobbar i föreningar berätta för varandra om hur de jobbar och ge varandra inspiration är fantastiskt roligt. Likaså att hälsa på i idrottshallen och se glädjen i barnens ögon och engagemanget från ledarna - fantastiskt! Att man som förening kan jobba aktivt med inkludering och mångfald och vågar sig ut på nya vägar samtidigt som man fortsätter med tävlings- och elitverksamhet i en visshet om att det ena inte tar ut den andra är också en viktig del att lyfta. Vi vill bli ännu bättre på att se styrkan i vår idrott, att våga prova nytt och engagera nya ledare och målgrupper i områden där vi inte varit förut.

Här kan du läsa mer om vad det innebär för en förening att vara en del av Idrottsklivet.

Publicerad: 2024-04-26

UPPTÄCK MER