Gymnastikens Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver hur vi är mot varandra inom Svensk Gymnastik. För enkelhets skull talar vi om "utövaren", men koden gäller givetvis alla inom Svensk Gymnastik: utövare, tränare/ledare, domare, organisationsledare, föräldrar, förtroendevalda, uppdragstagare, förening och förbund.

Gymnastikens Uppförandekod

  1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.
  2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
  3. Vi är goda förebilder.
  4. Vi respekterar allas lika värde.
  5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
  6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
  7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
  8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.