Riktlinje ekonomiskt stöd för medlemsföreningar 2023-2024

Styrelsen för Gymnastikförbundet Mitt har tagit fram en ny riktlinje som beskriver hur och för vad ni medlemsföreningar kan ansöka om ekonomiskt stöd från Gymnastikförbundet Mitt.

Styrelsen för Gymnastikförbundet Mitt har fastställt riktlinjen för verksamhetsperioden 2023 – 2024. Tanken framöver är att regionförbundsmötet ska fastställa riktlinjen för kommande verksamhetsperioder utifrån förslag från styrelsen. 

Riktlinjen hittar du här Pdf, 291 kB. och ansökan sker via detta ansökningsformulär senast 31 maj 2024.