Kommittéer

En bild

En viktig del i vår verksamhet är våra ideellt arbetande kommittéer. De består av representanter från både Norrbotten och Västerbotten och är våra yttersta experter inom sina respektive områden. Har du frågor om ett specifikt verksamhetsområde är det därför alltid en god idé att vända dig direkt till aktuell kommitté.

Barnkommittén

Barnkommittén arbetar med frågor som rör barn respektive ungdomar och de ansvarar för att planera och genomföra aktiviteter för dessa två målgrupper.

Gruppträningskommittén

Gruppträningskommittén verkar för att utveckla gruppträningen i region Norr, både för de föreningar som är Gymmixcertifierade och de som bedriver övrig gruppträningsverksamhet i Gymnastikförbundets regi. De arbetar bland annat med att arrangera inspirationsdagar och konvent för gruppträningsledarna i norr.

Tävlingskommittéer

I region Norr har vi i dagsläget två kommittéer som arbetar med vår tävlingsverksamhet: Truppkommittén (TTK) och Kvinnlig AG-kommittén. Dessa har i uppgift att i samarbete med föreningarna i regionen driva utvecklingen framåt inom sina respektive områden samt arrangera tävlingar och andra aktiviteter. Kommittén för Manlig AG är för närvarande vilande och istället finns en kontaktperson för MAG i regionen.

Kontaktuppgifter till kommittéerna

Vill du komma i kontakt med någon av våra kommittér? Här hittar du kontaktuppgifter och en lista på aktuella kommittémedlemmar >>