Hallar

På gång i hallfrågan:

  • Enkät om anläggningsbehov - insamling avslutad, nu ska enkäten analyseras
  • Anläggningsprogrammet - under hösten påbörjas Anläggningsprogrammet i region Öst, mer information kommer närmare inpå

 

Ur Gymnastikförbundet Östs verksamhetsinriktning 2023-2024:

Det är brist på både hallar och halltider i regionen, samtidigt som föreningarna har långa köer med barn som vill börja på gymnastik. För att kunna utöka vår verksamhet och möjliggöra att fler får utöva gymnastik behöver vi både fler hallar och öka samverkan mellan föreningar och skolor eftersom behovet av halltider är större än utbudet. Genom att öka samverkan ser vi en stor potential i att få mer tillgång till befintliga hallar och deras utrustning. Vi vill även komma in tidigt i planeringen av nya områden för att få en chans att påverka när skolor och dess gymnastikhallar byggs.