Hem / Tävling / Landslag / Truppgymnastik

Truppgymnastik

Trupplandslaget består av 6 olika landslag:

  • Seniordam, seniorherr, seniormixed
  • Juniordam, juniorherr, juniormixed

Landslagsåret 2021

Trupplandslagets huvudfokus är uttagningen till, förberedelserna fram mot samt själva medverkan på de Europeiska Mästerskapen för junior och senior. EM skulle ha gått 2020 men har flyttats till 2021 pga situationen med Covid.

Seniorlandslagen strävar mot att befästa Sveriges position som ledande inom TeamGym och juniorlandslagen har ett mer långsiktigt och utvecklingsorienterat fokus. Samtliga landslag arbetar med utgångspunkt i att fokus på den egna insatsen och prestationen är vägen till framgång och att denna går före kortsiktig resultatorientering.

Mästerskap

  • EM/Junior-EM, 1-4 december i Portugal

Samlingar/aktiviteter

Förberedelserna påbörjades redan i januari 2020 då den första bruttotruppssamling genomfördes. Sen kom corona och fortsatta förberedelser lades på is och har skjutits på framtiden i flera steg - nu planerar vi mot december 2021. Bruttotruppsgymnasterna kommer under våren att ha avstämningar via filminskick. I början på juli tas landslagen ut och därefter drar landslagssamlingar och finslipandet mot EM igång. Ett stort fokus på träning och utveckling i hemmamiljön, i den utsträckning det är möjligt, är en viktig del i landslagsarbetet framåt. 

Kapacitetsanalys

Under perioden januari-mars 2020 genomfördes omfattande tester av rörlighet, styrke, spänst, snabbhet och kondition. Medverkande var alla i bruttotruppen som önskade att medverka och testerna genomfördes vid flera tillfällen och på flera platser i landet i samarbete med Riksidrottsförbundets Elitavdelning. Arbetet gjordes i kombination med ett D-uppsatsarbete inom idrottsvetenskap som förhoppningsvis kommer att leda till publicering av en vetenskaplig artikel. Det är målet att på bakgrund av detta kunna presentera fakta kring delkapaciteterna och därmed en tydligare bild av de fysiska krav som ställs på dagens elitaktiva.