Börja tävla

En bild

Är du utövare, arrangör eller ledare? Här finns allt du behöver veta för att börja tävla eller arrangera tävlingar!

Börja tävla

> Utövare

> Ledare
> Arrangör

Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik

Ett av Gymnastikförbundets mål är att steg för steg närma sig Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Därför lanseraders Anvisningarna för barn- och ungdomsgymnastik i februari 2022. All gymnastik för barn och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention, såväl tränings- som tävlingsverksamhet. Anvisningarna är tillsammans med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell och Gymnastikens uppförandekod olika delar av hur vi lever vår vision, värdegrund och verksamhetsidé för att nå det önskade läget i Strategi 2028 inom Svensk Gymnastik.

I Anvisningarna står bland annat att nationella tävlingar ska genomföras tidigast för barn som fyller 13 år. Trots att anvisningarna säger att barn ska tävla så lokalt som möjligt är det viktigt att möjliggöra mötesplatser även för discipliner med få utövare utspridda över hela landet. Därför tillåts yngre aktiva (dock ej yngre än 7 år) att delta på vissa nationella tävlingar om tävlingen har för målgruppen anpassade regler och det inte är möjligt att arrangera regionala tävlingar.

Som ett steg i riktning mot RF:s riktlinjer anges det i Anvisningarna hur resultatredovisning ska hanteras baserat på olika ålderskategorier. Viktigast att komma ihåg är att barn under 13 år ska få tävla utan att störst fokus läggs på poäng och placeringar.

Här hittar ni Anvisningarna för barn- och ungdomsgymnastik.

Gymnastikförbundets regioner

Gymnastikförbundet är organiserat i åtta regionala geografiska regioner.

Regionernas uppgift är framför allt att utbilda ledare samt att stödja, hjälpa och utveckla gymnastikföreningarna inom den egna regionen. Alla åtta regioner har egna hemsidor med information om vad som händer i den egna regionen. Här hittar ni länkar till regionernas hemsidor.

Mer information

Funderar du, som aktiv, på att börja tävla? Här finns mer information till dig som utövare.

Funderar du, som ledare, på vad du behöver veta inför tävling? Här finns mer information till dig som ledare.

Funderar ni som förening på om ni vill börja arrangera tävlingar? Läs mer information till arrangörer.