Arrangera tävling

En bild

Här finns information som är bra för dig som vill arrangera en tävling. Om det är något du saknar, tveka inte att höra av dig till oss via disciplinmailarna.

Reglementen

För att kunna arrangera en tävling, oavsett nivå, behövs reglementen som styr vad som är tillåtet och inte. Nedan reglementen används framförallt på nationell nivå men vissa delar appliceras även på andra nivåer.

Tekniskt reglemente

Alla tävlingar som arrangeras av föreningar anslutna till Gymnastikförbundet måste följa Tekniskt reglemente. Det är det reglementet som styr över alla andra Tävlingsbestämmelser. Det är viktigt att både arrangörer och ansvariga ledare känner till reglementena. I Tekniskt reglemente finns det bland anant information om anmälningsrutiner och -avgifter, vilka grundläggande krav som finns för att en gymnast ska få tävla, tävlingsklasser och ålderskrav.

Arrangörsreglemente

Arrangörsreglementet vänder sig i första hand till arrangörer för att hjälpa dem med arrangemang på framför allt nationell nivå men används även som stöd på övriga nivåer.

Tävlingsbestämmelser

I Tävlingsbestämmelserna står det information om inbjudan och PM, vad som gäller kring domare, tävlingsdeltagande och -genomförande. Det här reglementet styr de nationella tävlingarna men används en del på andra nivåer också.

Redskapsreglemente

En del discipliner har ett redskapsreglemente, en del använder sig endast av det internationella regelverket för att beskriva vilka krav som ställs på redskapen, t.ex. tillåtna mått på redskapen.

Ansök om att arrangera

Om föreningen vill arrangera en tävling så finns det olika slags tävlingar att arrangera.

Klubbtävling

Arrangera en tävling inom föreningen. Här kan ni sätta upp egna regler och egna utmärkelser. T.ex. kan alla deltagare få medalj och få utmärkelser för t.ex. bästa utstrålning eller bästa hejarklacken. Eftersom det endast är gymnaster inom den egna föreningen som tävlar så behöver inte gymnasterna någon tävlingsförsäkring.

Inbjudningstävling/föreningstävling

Här kan ni arrangera tävlingar för flera föreningar. Ni kan själva bestämma vilka regler och klasser som ska finnas på tävlingen så länge lägsta åldern är 7 år det år man fyller. För att få arrangera en tävling inom regionen behöver ni skicka in en blankett ihop med inbjudan till regionkontoret ni tillhör (region@gymnastik.se). Om ni istället vill bjuda in föreningar från hela Sverige ska sanktions sökas av det nationella kansliet. Blanketten heter Bilaga 1 - Tillstånd att arrangera tävling och skickas till disciplin@gymnastik.se. Inbjudan behöver innehålla åldersklasser och regler för att regionkansliet ska kunna avgöra om tävlingen ska sanktioneras eller inte. Om ni inte vill hitta på egna regler kan ni använda befintliga reglementen som används på regional eller nationell nivå. Under "Om oss/Kontakt" finns adresser till regionerna och nationella kansliets disciplinadresser. Ni som arrangör bestämmer hur anmälan till er tävling ska gå till, informera om hur föreningar ska göra i er inbjudan.

Regionstävling

En regionstävling är en tävling som regionkansliet arrangerar med hjälp av en arrangörsförening. Det finns åtta olika regioner som arrangerar regionstävlingar på lite olika sätt beroende på vad det finns för underlag och behov i regionen. Många regioner lägger upp en arrangörsansökan på sin hemsida eller mailar till föreningar, där föreningar kan ansöka om att få arrangera tävling. Regionkontoret kommer sedan höra av sig och tilldela tävlingar utifrån ansökningarna. När det är bestämt att en förening ska arrangera en regionstävling så sker kontakt utifrån behov mellan arrangörsförening och regionkansliet. För att hitta gällande regler, titta under "tävling" och respektive disciplin, i annat fall - maila till regionkontoret.

Nationell tävling

En nationell tävling är en tävling som nationella kansliet arrangerar med hjälp av en arrangörsförening. För att arrangera en nationell tävling skickar ni in en arrangörsansökan, länkar till disciplinspecifika formulär ligger ihop med Tävlingskalendern. Om det inte finns någon länk uppe är det mest troligt att ansökningsperioden inte är öppen ännu eller att alla tävlingar redan är tillsatta. Nationella kansliet tillsammans med respektive kommitté kommer att tilldela tävlingar utifrån inkomna ansökningar. Avtal skrivs mellan arrangörsförening och nationella kansliet. De tävlingar som klassas som nationell tävling listas under respektive disciplins sektion i Tekniskt reglemente.

Ansöka om att arrangera nationell tävlingFörstora bilden

Kontakt med nationella kansliet vid arrangemang av nationell tävling

När en förening fått tilldelat en tävling så kommer föreningen och nationella kansliet, genom en tävlingskoordinator, att ha regelbunden kontakt inför tävlingshelgen. Mallar för inbjudningar och PM finns på hemsidan (under respektive disciplins Arrangörsreglemente) och uppdateras regelbundet. Dessa ska användas så att rätt information skickas till deltagande föreningar. Vår kommunikation sker främst via mail men kan även ske via telefon eller Teamsmöten.

Arrangera nationell tävlingFörstora bilden

Tariff (SportEvent System)

Tariff är ett program som används olika mycket i olika discipliner. Om systemet ska användas av arrangörsföreningen så kommer information med latundar att komma ifrån tävlingskoordinator.

Musikuppladdning

I en del discipliner laddar deltagare upp musik i Tariff som ska användas på tävlingen. Arrangör av nationella tävlingar hämtar hem all musik och spelar upp på tävlingsdagen.

Deltagarlistor

En del discipliner använder även Tariff till att lägga upp deltagarlistor inför tävling. Om så är fallet får arrangören och deltagare information om detta.

Bedömningsunderlag

Inom truppgymnastik används även Tariff till att inför tävling ladda upp bedömningsunderlag. Dessa underlag skriver arrangören ut till domarna på tävlingsdagen.

Startkort

Inom trampolin används inte programmet Tariff, istället används startkort. På startkorten står det vad gymnasterna har tänkt utföra för svårigheter och blir därmed ett underlag till domarna.

Tävlingsanmälan

Beroende på vad för tävling ni arrangerar kan anmälan ske på olika sätt. Generellt sköter arrangörsföreningen anmälningsförfarandet för föreningstävlingar. Vid regiontävlingar kan det se olika ut i olika regioner, hör av dig till ditt regionkontor. Vid nationella tävlingar sköter nationella kansliet anmälningsförfarandet.

Vill du läsa mer om tävlingsanmälan?

Resultatsystem

För resultat används tre olika system vid nationella tävlingar. Hopprep använder RopeScore, trampolin & DMT använder Sporttech, aerobic gymnastics, kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik och truppgymnastik använder Score. Via dessa system kan man oftast följa resultaten live (ej RopeScore). Om man vill se resultat i efterhand finns snabblänkar nedanför.

Tips från tidigare arrangörer

Här har vi samlat några tips från föreningar som arrangerat nationella tävlingar förut!


 • Våga, att arrangera bidrar till sammanhållning i föreningen!

 • Starta i god tid och var flera som hjälps åt.

 • Boka de stora sakerna först: hall, matsal, logi.

 • Sätt deadlines i god tid så att ni hinner kommunicera med deltagare inför arrangemanget.

 • Rekrytera många funktionärer, det behövs fler än vad man tror. Ha föräldramöte för att engagera, tydliga beskrivningar på arbetsuppgifter och var poängtera att vi hjälps åt i en ideell förening. Var ute i god tid.

 • Ha arbetsgrupper och sätt en ansvarig per område, så att inte en person behöver kunna allt. Ha åtminstone en problemlösare som är redo att förflytta sig när oväntade händelser inträffar under arrangemanget.

 • Kommunicera med varandra inom arbetsgrupper, mellan ansvarspersoner, inom förening och styrelse, med funktionärer.

 • Kom ihåg att budgetera.

 • Räkna med många timmar, både för planeringen och genomförandet.

 • Använd mallar, det finns en del under respektive disciplins Arrangörsreglemente.

 • Spara mallar och idéer till kommande arrangemang.

 • Kom ihåg att ha kul!

Mer information

Funderar du, som aktiv, på att börja tävla? Här finns mer information till dig som utövare.

Funderar du, som ledare, på vad du behöver veta inför tävling? Här finns mer information till dig som ledare.