Tävlingsanmälan

Inför höstterminen 2023 lanserade Gymnastikförbundet en ny tävlingskalender och ett nytt tävlingsanmälningssystem (TA) för anmälningar till nationella tävlingar. Från och med januari 2024 sker tävlingsanmälan till alla nationella och regionala tävlingar i TA.

Alla föreningar som har anmält sig till tävlingar under 2022 och 2023 har bjudits in till systemet för att aktivera föreningens konto. Föreningen ska i sin tur sen bjuda in de personer som ska kunna göra anmälningar i föreningens namn. Har din förening inte fått en inbjudan, skickar du ett mejl till tavlingsanmalan@gymnastik.se.

> Manualer för hur du använder systemet

> Mer information om systemet och övergången

Som med alla nya IT-system förutsätter vi att en del buggar kommer att upptäckas. Ett stort tack för att du hjälper till genom att felanmäla!