Intresseanmälan - Utbildare

Att vara utbildare innebär att vara uppdragstagare med förtroendeuppdrag åt Gymnastikförbundet och dess regioner. Närmsta kontakt är utbildningsenheten på nationella kansliet och respektive kurstillfälle arrangeras av Gymnastikförbundets åtta regionkontor.

  • Alla utbildare får en introduktion i Svensk Gymnastik Vill samt respektive kursinnehåll.
  • Alla våra utbildningar har en fast kursplan för utbildaren att förhålla sig till, med visst utrymme för personlig prägel.
  • Utbildare får profilkläder, kompetensutveckling samt arvode för respektive kurstillfälle.
  • Som utbildare träffar man ledare från över 1 000 olika föreningar, vilket ställer krav på förmågan att möta och inspirera våra deltagare.

Vänligen skicka in din intresseansökan så återkopplar vi till dig via mejl inom två veckor. Om vi väljer att gå vidare i rekryteringsprocessen, kommer du att få mer information om uppdraget vid senare tillfälle.