Tekniskt reglemente 2021

Nu finns uppdaterat Tekniskt reglemente att läsa här!

Tekniska reglementet (TR) innehåller en del ändringar inför nästa år vilka presenteras i sammanställningen på länken nedan. Varje år beslutar förbundsstyrelsen om principer och riktlinjer för TR. Principerna och riktlinjerna är vägledande för årets ändringar och det framåtriktade arbetet. I och med årets beslut finns ett tydligt uppdrag att se över tävlingsformer och åldrar, ett arbete som inletts och som kommer att intensifieras under 2021. Du som ledare och/eller föreningsrepresentant kommer ha möjlighet att delta i olika dialogmöten kring just hur vi ska utveckla tävling inom Svensk Gymnastik.

Klicka dig vidare direkt till Tekniskt reglemente här Pdf, 685 kB.!

Publicerad: 2021-12-18

UPPTÄCK MER