Grafisk profil & marknadsmaterial

Vill ni som Gymmix-förening ta del av materialet nedan maila Gymnastikförbundets marknadsavdelning: marknad@gymnastik.se

Grafisk profil och handbok

Gymmix är en del av Svensk Gymnastik men fungerar som ett eget varumärke. I handboken och grafiska profilen för Gymmix kan ni som Gymmix-förening ta del av mer information kring Gymmix som varumärke.

Gymnastikshopen

Här kan du köpa kläder i gymmix profil från Gymnastikförbundets egna webbshop.

Terminskort och gästbiljetter

Det finns uppdaterade terminskort och gästbiljetter som ni som förening kan använda er av i er verksamhet. Att dela ut gästbiljetter som ett prova-på-tillfälle kan vara ett bra sätt att sprida konceptet Gymmix på och att i sin tur få nya medlemmar.

Bilder

Proffesionella gruppträningsbilder för Gymmix finns till för er att sprida och lyfta på hemsidor, sociala medier eller liknande.

Affischer

Det finns även affischer som är framtagna med syfte att för er som Gymmix-förening skriva ut i A3-format och själva göra tillägg kring information som rör just er.