Ny rutin kring internationellt deltagande

Från och med nu kommer alla tillståndsansökningar för internationellt deltagande i tävling eller träning att fyllas i via ett formulär. Om det gäller gymnaster under 13 år behöver en ansökan göras. För gymnaster över 13 år görs en anmälan.

Om er förening planerar att delta på ett internationellt arrangemang med gymnaster som är under 13 år behöver ni ansöka om ett tillstånd genom att fylla i nedanstående formulär:

Formulär för gymnaster under 13 år

Om er förening planerar att delta med gymnaster som är över 13 år, behöver ni fylla i en anmälan om att ni kommer att delta. Detta är inget tillstånd som behöver godkännas men är viktigt för att säkerställa att Gymnastikförbundet har vetskap om gymnaster som befinner sig utomlands.

Formulär för gymnaster över 13 år

Ni hittar mer information på sidan internationellt utbyte samt i tekniskt reglemente.

Publicerad: 2024-02-20

UPPTÄCK MER