Återstartsstöd gruppträning

Nu kan din förening söka återstartsstöd för att utveckla befintlig eller blivande gruppträningsverksamhet.

Syftet med stödet är att ge gymnastikföreningar förutsättningar att utveckla sin gruppträningsverksamhet i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025, och Svensk Gymnastik Vill. Målet är att få fler att upptäcka möjligheten att delta i någon av Gymnastikförbundets gruppträningsföreningar samt att få tillbaka de medlemmar som vi tappade under pandemin 2020-2021.

Gymnastikföreningar kan söka återstartsstöd inom följande tre kategorier:

Klicka på respektive kategori för att läsa mer!

Effekten av insatsen ska gynna medlemmarna i föreningen (här finns ingen undre- eller övre åldersgräns). Återstartsstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten i föreningarna, det är inte stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Var därför noga med att beskriva en projektplan där effekten ska framgå.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ STÖD:

 • Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att bedriva gruppträningsverksamhet framöver
 • Satsning ska avse verksamhet fram till och med oktober 2024 och ska anges med start -och slutdatum
 • Ansökan gäller satsningar som ska ske framåt i tiden och kan inte beviljas för insatser/aktiviteter som redan genomförts
 • Ansökningar skickas in i IdrottOnline
 • Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med ansökan
 • Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget
 • Föreningen ska beskriva målgruppen för insatsen/aktiviteten
 • Föreningen ska ha betalat medlemsavgiften samt ha lämnat in föreningsrapporten för innevarande år
 • Föreningen ska ha redovisat tidigare erhållna stöd med passerat slutdatum

REDOVISNING AV ERHÅLLET STÖD:

 • Föreningen ska, senast en månad efter genomförd satsning, inkomma med en återrapport via IdrottOnline
 • Erhållet stöd inom en kategori ska vara redovisat innan nya stöd kan beviljas inom samma kategori
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter ansökans slutdatum ska återbetala erhållet stöd, dock senast sista november 2024.

ANSÖKAN SKER LÖPANDE UNDER NEDAN PERIOD:

1 april – 15 september 2024. Projektet måste vara genomfört senast den sista oktober 2024 för att kunna återrapporteras i november.

Beslut meddelas efter handläggning som sker löpande. En förening kan maximalt beviljas
50 000 kr totalt.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring återstartsstödet, hör av er till Tabitha.vanDinther@gymnastik.se eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline för beskrivning hur ni skickar in.