Dopingkontroll - vad händer?

Vad händer när föreningen/ den aktive får ett besök?

Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. De allra flesta idrottsutövare har accepterat att dopingkontroller behövs och så gott som alla kontroller genomförs därför i god anda. Många idrottsutövare är glada att få visa att de är "rena".

Kontrollerna genomförs såväl i samband med tävling som vid träning. Dopingprov kan även tas vid andra tillfällen, t ex genom hembesök. I Sverige utförs kontrollerna av särskilt utbildade och legitimerade dopingkontrollfunktionärer.

Svenska idrottare kan testas utomlands
Vid utlandsvistelse kan svenska idrottare bli dopingkontrollerade av det besökta landets antidopingorganisation, under förutsättning att de också antagit världsantidopingkoden (WADC). Sådana kontroller sker normalt utan förvarning.

Utöver tävlingskontroller utför vissa internationella specialidrottsförbund (ISF) även ”out of competition” (OOC) kontroller internationellt, vilket innebär att svenska elitidrottare som tävlar på internationell nivå även kan kontrolleras av funktionärer utsända av ISF eller av World Anti Doping Agency (WADA)

Urin och blodprov
Vid dopingkontroll ger idrottsutövaren ett urin- och eller blodprov, som sedan skickas till ett av WADA godkänt dopinglaboratorium för analys.

Enligt RF:s stadgar och antidopingreglemente är alla idrottsutövare skyldiga att vid anmodan genomgå dopingkontroll. Hur en dopingkontroll går till är noggrant reglerat i föreskrifter och för genomförandet svarar särskilt utbildade dopingkontrollanter legitimerade av Antidoping Sverige.

Hur en dopingkontroll går till går att läsa här.