Otillåtna preparat

Vad är otillåtna preparat?

Det är den aktives eget ansvar att se till att hen inte får i sig några otillåtna preparat enligt Svensk lagstiftning. På Antidoping Sveriges hemsida finner du alltid uppdaterad information om vad som ska gälla. Om du är osäker tar du kontakt med din tränare, förening, läkare eller förbund för rådgivning.

För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping har Antidoping Sverige två kompletterande dopinglistor:

Röd-gröna listan
Röda-gröna listan över dopingklassade läkemedel är ingen dopinglista i juridisk mening. Den är bara ett hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser.

WADA:s dopinglista
WADA:s dopinglista utgör själva regelverket som talar om vilka substanser och metodersom är förbjudna.

Kosttillskott
Antidoping Sverige avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.

Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser som inte är specificerade på innehållsförteckningen. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak.

Alltid på egen risk
Idrottsutövare som på medicinska grunder undantagsvis har behov av kosttillskott kan minska riskerna för doping genom att välja produkter enligt sin läkares rekommendationer. När det gäller kosttillskott som saluförs på internet, i butik eller apotek är kvalitetskontrollen okänd vilket gör att man aldrig kan vara helt säker på vad produkterna innehåller. Kosttillskott brukas därför alltid på egen risk.

Särskilt varnas det för kosttillskott som utlovar ökad vikt eller styrka. Det är huvudsakligen där dopingklassade substanser hittas. De säljs ofta under rubriken "PWO" eller "prestationshöjare".

Du kan läsa mer på https://www.antidoping.se/dopinglistanlakemedelssok/ och
https://www.antidoping.se/utbildningfakta/Kosttillskott/