Medicinsk dispens

En del behöver söka dispens i förväg medan en del omfattas av retroaktiv dispens – dvs. kan söka dispens efter ett positivt dopingprov. Alla landslagsgymnaster samt de gymnaster som tävlar i en FIG-klassad internationell tävling måste söka dispens i förväg. Samma regler kring substanser etc gäller för både de som söker i förväg och de som omfattas av retroaktiv dispens. Här samlar vi information som är till hjälp i vid sökandet av en medicinsk dispens.

Antidoping Sverige finns utförlig information kring hur en medicinsk dispens söks.

Generellt beviljas en medicinsk dispens i dessa fall:

  • Om du kan drabbas av betydande hälsoproblem ifall du inte tar läkemedlet
  • Om läkemedlet inte har någon prestationshöjande effekt
  • Om det inte finns några andra bra behandlingsalternativ
  • Om användning av läkemedlet inte beror på biverkningar som följd av att du tidigare dopat dig.

Vid ansökan behöver idrottsutövaren inkomma med ifylld dispensblankett (den ska fyllas i både utav idrottsutövaren och läkaren) samt ett medicinskt underlag som stödjer diagnos och medicinering. I vissa fall räcker det med ett utdrag ur läkarjournalen.

Som stöd för Dispenskommittén finns medicinsk information om olika diagnoser så som astma, ADHD och diabetes. Detta underlag är även bra för läkare att titta på för att se vilken information som behövs för att styrka diagnos och medicinering.

Beroende på vilket landslag du tillhör söks dispens via olika enheter, antingen internationellt via ADAMS eller via Antidoping Sverige. I bilden nedan kan du se en schematisk bild över processen och du ser även vart någonstans du behöver ansöka om dispens.

En bild

Klicka på bilden för att förstora

För dig som söker via ADAMS

Även på FIG:s hemsida finns information att ta del av. Här står bland annat om Therapeutic Use Exemption (TUE) vilket är en blankett för att söka dispens via ADAMS.

TUE-blankett

För dig som söker via Antidoping Sverige

För att få blanketten för att ansöka om dispens via Antidoping Sverige behöver du besvara frågorna här och därefter får du tillgång till blanketten (dvs. om du omfattas av att söka dispens i förväg).

Checklista

Här finns checklistor för en del vanliga dispensansökningar.

Handläggning

Efter att ansökan har inkommit (antingen via ADAMS eller Antidoping Sverige) har Dispenskommittén 21 dagar på sig att fatta ett beslut som sedan sänds till idrottsutövaren per post.