Skada på tävling

Medicinsk support på tävling

På tävling har arrangören alltid en medicinsk resurs på plats i händelse av att någon aktiv eller någon i publik är i behov av vård under såväl förträning som tävling. Du som tävlingsarrangör kan läsa mer om vad som gäller i Tekniskt reglemente och i respektive disciplins tävlingsbestämmelser.
- Länk till Tekniskt reglemente

Gymnastikförbundet har tagit fram en enkel checklista till dig som ska agera medicinsk resurs att följa:
- Checklista för medicinsk resurs på tävling Pdf, 271 kB.

Skaderegistrering på tävling

Om du som aktiv skadar dig under tävling hjälper den medicinska resursen dig på plats genom att göra en första medicinsk bedömning och behandling av din skada. En skaderegistreringsblankett ska fyllas i. Det är Gymnastikförbundets egen registrering för att vi ska se skadebilden i Sveriges gymnastik över tid.

Del 1 av denna fylls i av dig som aktiv/ din tränare och del 2 av den medicinska resursen som också skriver under rapporten digitalt.

Länkar till respektive disciplins skaderegistreringsblankett:

Digital skaderapport - Aerobic gymnastics

Digital skaderapport - Hopprep

Digital skaderapport - Kvinnlig artistisk gymnastik

Digital skaderapport - Manlig artistisk gymnastik

Digital skaderapport - Rytmisk gymnastik

Digital skaderapport - Trampolin

Digital skaderapport - Truppgymnastik

Anmäla skada till försäkringsbolag

Du måste dessutom anmäla din skada till försäkringsbolaget om du och den medicinska resursen/ din tränare anser att den är så pass allvarlig att den bör registreras. All information om hur du gör detta och till vilket bolag, beroende på vilken försäkring du har, finns under avsnitt om försäkringar.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer