Förbundsmöte 2024

En bild

Gymnastikförbundets medlemsföreningar kallas till förbundsmöte 27-28 april 2024 i Umeå. Gör din röst hörd, nätverka, prata gympa och var med och påverka Svensk Gymnastiks utveckling. Mötet hålls på Clarion Hotel Umeå i centrala stan dit du lätt tar dig både från tågstation och flygplats. Så ta chansen att uppleva våren i björkarnas stad!

Under förbundsmötet fattas beslut om inriktningen för Gymnastikförbundet och Svensk Gymnastik de kommande två åren. Vi behandlar även förslag som inkommit från er medlemmar (motioner) samt från förbundsstyrelsen (propositioner). Slutligen så genomförs val till förbundsstyrelse, valberedning, valberedningssamordnare, juridiska nämnden och revisorer.

Anmälan

Nu kan du (t.o.m. 31/3) anmäla dig till Förbundsmöte 2024 via länkar nedan. Välj det anmälningsformulär som passar dig!

Umeå

Region Norr står som värd för eventet och välkomnar oss till Umeå som är en stor och bred idrottsstad. Visste du till exempel att…

  • 64 av 72 specialidrottsförbund finns i Umeå
  • det inom kommunen finns ca 300 idrottsföreningar
  • Umeå flera gånger har blivit utsedd till Sveriges främsta idrottsstad
  • Umeå universitet är Sveriges 5:e största universitet och ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet, där det bedrivs högklassig idrottsforskning och idrottsutbildning
  • det finns en specialhall i staden för artistisk gymnastik, truppgymnastik och trampolin - Gymnastikens hus som invigdes i februari 2016.

Ny nomineringsperiod gällande ordförandeposten

Anna Iwarsson är vald till ny ordförande för RF/SISU vilket innebär att hon lämnar posten som ordförande i Gymnastikförbundet och inte längre står till förfogande för omval på förbundsmötet 2024. Valberedningen utlyser därför en ny nomineringsperiod.

Fram till 29 februari tar valberedningen emot förslag från föreningar och regioner på vem de vill se som ny ordförande. Därefter bereds de inkomna förslagen genom diskussioner, intervjuer, referenstagningar m.m. 1 mars-12 april. Valberedningen presenterar sedan ett fullständigt förslag till ny styrelse i handlingarna som skickas ut inför förbundsmötet. Mer information hittar du i brevet från valberedningen:

Brev valberedningen föreningar regioner 20240124 Pdf, 245 kB.

Gällande övriga personval var sista dagen att nominera den 31 december 2023. Tidigare information hittar du här:

Info från valberedningen 230926 Pdf, 291 kB.

Motioner

Även sista dagen att skicka in motioner till Förbundsmöte 2024 var den 31 december 2023.

Preliminärt program

Lördag 27 april

11.00 Invigning

11.30-12.45 Förhandlingar

12.45-13.45 Lunch

13.45-16.15 Förhandlingar fortsätter

16.45-18.30 Tid för egen aktivitet/ordnad aktivitet från GF Norr

19.00 Mingel

19.30 Middag

..............

Söndag 28 april

09.00-13.00 Förhandlingar

13.00 Avslut/lunch

..............

Möte, måltider och boende är samtliga på Clarion Hotel Umeå.
Storgatan 36, 903 26 Umeå

Deltagaravgift och resekostnad

För att möjliggöra för så många som möjligt att delta på förbundsmötet kommer Gymnastikförbundet att subventionera deltagaravgifter och resekostnader kraftigt med hjälp av återstartsstöd. För att ta del av subventioneringen behöver föreningen ansöka om återstartsstöd via Idrottonline (alla deltagare är garanterade stöd). Nedan visas kostnaden som kommer att faktureras och den faktiska kostnaden för föreningen när den mottagit återstartsstöd. Ansökan sker i samband med att fakturan kommer, efter förbundsmötet, dock senast 30 juni. I tabellen nedan framgår priserna för deltagande.

En bild

Gymnastikförbundet subventionerar också reskostnader till 50 procent för de som har längre än 10 mil till Clarion Hotel Umeå. Stödet utbetalas utifrån faktisk kostnad och redovisat kvitto, milersättningar under 20 mil totalt ersätts ej. Gymnastikförbundet vädjar till deltagare att välja det mest miljövänliga transportsättet. Reskostnader som beräknas överstiga 2 500 kr per person ska stämmas av med Gymnastikförbundet innan bokning sker, kontakta tabitha.vandinther@gymnastik.se

Resa

Behöver du inspiration hur du ska resa till och från Umeå? På visitumea.se hittar du många alternativ.

För dig som reser med nattåg ankomst lördag morgon till Umeå bjuder vi på hotellfrukost på Clarion Hotel Umeå.

Kontakt

Frågor om förhandlingarna: helen.akerman@gymnastik.se       
Frågor till regionen: ulrika.arno@gymnastik.se
Praktiska frågor: camilla.wahlberg@gymnastik.se

Vad är förbundsmötet?

Förbundsmötet är Gymnastikförbundets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. På förbundsmötet har samtliga medlemsföreningar rösträtt, vilket innebär att föreningarna är de som beslutar om hur verksamheten inom Gymnastikförbundet ska bedrivas. Inför förbundsmötet får medlemsföreningarna lägga fram sina förslag, motioner, och likaså kan styrelsen lägga fram förslag, propositioner, som de önskar att mötet tar ställning till.


Det är förbundsmötets uppgift att välja förbundsstyrelse, bestående av en ordförande och åtta ledamöter. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa de beslut och inriktningar som tas av förbundsmötet. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett nationellt kansli, åtta regionala kanslier samt kommittéer, nämnder och råd.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer