Övriga mötesplatser

Utöver Gymnastikforum och Förbundsmötet arrangerar Gymnastikförbundet en rad olika mötesplatser. Dessa har ofta ett mer nischat innehåll och vänder sig till specifika målgrupper.

En bild