Regionala årsmöten

Gymnastikförbundets åtta regioner genomför varje år regionsårsmöten. På årsmötena har regionens medlemsföreningar rösträtt och under mötet beslutar de i frågor som rör regionens arbete. Medlemsföreningarna har också möjlighet att lägga fram motioner som årsmötet ska ta ställning till. Likaså har regionens styrelse möjlighet lägga fram propositioner.

På de regionala årsmötena väljer medlemsföreningarna sin regionala styrelse. Regionsstyrlerna har i sitt arbete hjälp av anställda på respektive regions kansli.

De beslut och inriktningar som tas på de regionala årsmötena ska genomsyras av besluten som fattats av förbundsmötet.

Datum för regionala årsmöten 2021:

Sydost:

Syd:

Mitt:

Norr:

Uppsvenska:

Väst:

Öst:

Mellansvenska: