Utvecklingshelg för föreningar med elitverksamhet 2017

En bild

Prestation – så mycket mer än bara teknik

Den 20-22 januari 2017 genomför Gymnastikförbundet den tredje utvecklingshelgen för föreningar med elitverksamhet.


Helgen vänder sig till dig som vill lära dig mer om prestationsutveckling och är JSM/SM-tränare oavsett tävlingsdisciplin, tränare för gymnaster i landslag, medicinskt ansvarig/intresserad, styrelseledamot eller sportchef i en förening med elitverksamhet. Vi rekommenderar även helgen för styrelseledamöter, sportchefer och chefstränare i föreningar som strävar mot elitnivå inom de närmsta åren.


Denna helg är ytterligare ett steg i införandet av Svensk Gymnastisks strategi för tävling, vilken utgår från utvecklingsmodellen med tillhörande nyckelfaktorer. I vårt gemensamma utvecklingsarbete behöver vi ställa frågor till oss själva om vi gör rätt saker och om vi kan göra det som är rätt ännu bättre. Svensk Gymnastiks mål för elit- och tävlingsverksamheten är bland annat att gå ifrån att se prestation som något som är reducerat till teknisk färdighet, till att prestation definieras utifrån teknisk, taktisk, mental, social, kulturell och kontextuell förmåga.


Föreläsningar och workshops

Målet för utvecklingsträffen är att skapa samsyn kring hur vi kan stötta gymnaster, tränare och föreningar på bästa möjliga sätt och därmed optimera insatserna som kan leda till framgång. Under helgen kommer man bland annat att kunna ta del av:


• Föreläsningar med experter
• Genomgång av prestationsbegreppet och konkreta verktyg för att arbeta med prestationshöjande insatser i föreningen
• Information om pågående utvecklingsprojekt kring medicinsk support samt utbildningsrevisionen
• Presentation och diskussion kring framtidsplaner och ambition för landslagsverksamheten 2017-2020
• Landslagsgymnasters egna berättelser
• Dialog med nationella tävlingskommittéerna inom respektive disciplin
• Möjlighet för diskussion med topptränare, sportchefer och styrelsemedlemmar från föreningar inom alla discipliner

Blandat med föreläsningar kommer det att hållas ett antal workshop på temat prestationsutveckling där innehållet anpassas utifrån olika roller; tränare, styrelser, sportchef och medicinskt ansvariga/intresserade.

Program

Se hela programmet för utvecklingshelgen här. Pdf, 141 kB.