Gymnastikforum 2023

En bild

Gymnastikforum är över för denna gång. Ett stort tack till alla som deltog! Över 200 personer var på plats i Sollentuna för en helg fylld med inspiration och trevligt umgänge. Läs mer om eventet här:

Nya perspektiv på Gymnastikforum 2023

Presentation från valbart pass:

Tränare - verktygen som underlättar ditt uppdrag Pdf, 5 MB.

Helgens tema

Gymnastik är grunden för all idrott och Svensk Gymnastiks unika kompetens inom grundmotorisk träning ger oss en viktig roll i samhället. För att nå ut och fram behöver gymnastiken vara relevant och attraktiv på den lokala nivån. För dig som är anställd, förtroendevald eller på annat sätt engagerad som ledare i en förening är Gymnastikforum en chans till nya perspektiv på ditt ledarskap och din förenings utveckling; Hur skapar vi opinion för fler anläggningar? Hur öppnar vi upp för fler i vår verksamhet? Hur tacklar vi vårt komplexa uppdrag som ideell förening? Hur utvecklar vi våra discipliner och verksamheter långsiktigt?

Helgens program

Lördag 7 oktober

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Välkomna

13.30-15.00 Susanna Alexius - Att leda komplexa uppdrag

15.00-16.00 Rörelsepaus – fika

16.00-17.15 Valbara pass 1 (plan 8)

 • Gymnastik är grunden för all idrott - barngymnastik och grundmotorisk träning
 • Tränare - verktygen som underlättar ditt uppdrag
 • Styrelse eller verksamhetsansvarig - verktygen som underlättar ditt uppdrag

17.30-19.00 Tid för mingel, samtal och fysisk aktivitet

19.00 Fördrink och middag

...................

Söndag 8 oktober

9.00-9.15 Introduktion

9.15-10.15 Sahar Khalili - Hur når vi fram till tjejer med migrationsbakgrund?

10.15-10.45 Fika och rörelsepaus

10.45-11.45 Fuze - PR och opinionsbildning: Därför är det viktigt att synas

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.30 Valbara pass 2 (plan 8)

 • Idrottsklivet - Svensk Gymnastiks inkluderingssatsning
 • PR och opinionsbildning: Hitta din lokala story
 • Utveckling av tävlingsgymnastiken
 • Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell
 • Utveckling av verksamhet som gör att fler väljer att stanna inom Svensk Gymnastik

13.45-14.30 Valbara pass 3 (plan 8)

 • Idrottsklivet - Svensk Gymnastiks inkluderingssatsning
 • PR och opinionsbildning: Hitta din lokala story
 • Utveckling av truppgymnastiken
 • Utveckling av gruppträning
 • Utveckling av verksamhet som gör att fler väljer att stanna inom Svensk Gymnastik

14.45-15.00 Sammanfattning och avslutning

15.00 Fika finns innan hemgång

Här kan du läsa mer om de valbara passen:

Helgens talare

En bild

Susanna Alexius – Att leda komplexa uppdrag

Med grund i organisationsforskning och genom många exempel från samtida organisationer visar Susanna Alexius att vad som är ”rätt” i ledarskap och organisering varierar över tid och rum. I takt med att ”att göra-listan” fylls på och tempot trissas upp kavlar många ledare – till synes reflexmässigt – upp ärmarna och tar upp jakten på det perfekta systemet, där allt gott på något mirakulöst sätt ska kunna genomsyra alla delar av verksamheten. Istället menar hon att vi borde stanna upp och fundera på förutsättningarna för ett mer situationsanpassat och inte minst hållbart ledarskap. Susanna Alexius är docent i företagsekonomi, forskningsledare vid Score vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt författare till boken Att leda komplexa uppdrag.

En bild

Måns Lööf – Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell

Folkbildaren och föredragshållaren Måns Lööf har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tillsammans med RF-SISU Gävleborg har han skapat ett koncept för ledarskaps- /föreningsutveckling som ger bättre förutsättningar för alla – inte bara barn med NPF.

En bild

Fuze PR – PR och opinionsbildning: Hitta din lokala story

Under det här passet fördjupar vi oss i hur du och dina gymnastikkollegor kan skapa bättre förutsättningar för föreningens behov genom opinionsbildning på lokal nivå. Passet leds av Daniel Lagerqvist och Gustav Orbring på Fuze PR.

En bild

Sahar Khalili – Hur når vi fram till tjejer med migrationsbakgrund?

Idag finns det stora skillnader mellan tjejer och killars föreningsidrottande i alla typer av bostadsområden men allra störst är könsskillnaderna i de mest resurssvaga bostadsområdena. Det finns ett tydligt samband mellan deltagande i föreningsidrotten och socioekonomiska förutsättningar. Tjejer med migrationsbakgrund, i resurssvaga bostadsområden, står allra längst från föreningsidrotten.

Hur kan vi inkludera fler tjejer med migrationsbakgrund inom Svensk Gymnastik? 2016 startade Sahar Khalili initiativet Bollihop och har sedan dess jobbat med att inkludera fler tjejer och kvinnor inom idrottsrörelsen genom att utmana, modernisera och utveckla strukturer för en målgrupp som många pratar om men inte med.

Deltagaravgift och resekostnad

För att möjliggöra för så många som möjligt att delta på Gymnastikforum kommer Gymnastikförbundet att subventionera deltagaravgifter och resekostnader kraftigt med hjälp av återstartsstöd. För att ta del av subventioneringen behöver föreningen ansöka om återstartsstöd via Idrottonline (alla deltagare är garanterade stöd). Nedan visas kostnaden som kommer att faktureras och den faktiska kostnaden för föreningen när den mottagit återstartsstöd. Ansökan sker i samband med att fakturan kommer, efter Gymnastikforum.

En bild

För de som behöver boende på Scandic Star på fredagen är kostnaden för föreningen efter subvention via återstartsstödet 350 kr för del i dubbelrum och 500 kr för enkelrum. Det gäller för de som behöver resa till Stockholm på fredagen för att kunna delta från start på lördagen kl 13.00.

Gymnastikförbundet subventionerar också reskostnader till 50 procent för de som har längre än 10 mil till Scandic Star Sollentuna. Stödet utbetalas utifrån faktisk kostnad och redovisat kvitto, milersättningar under 20 mil totalt ersätts ej. Gymnastikförbundet vädjar till deltagare att välja det mest miljövänliga transportsättet. Reskostnader som beräknas överstiga 2500 kr per person ska stämmas av med Gymnastikförbundet innan bokning sker, kontakta tabitha.vandinther@gymnastik.se