Förgylld silverplakett

Utmärkelse för mycket stor insats inom Gymnastikförbundet, främst på nationell och/eller internationell nivå. Endast personer som har fått Lingmedaljen kan erhålla förgylld silverplakett.

Regionstyrelse har rätt att lämna förslag till förbundsstyrelse som fattar beslut om vem som ska få utmärkelsen. Utdelning sker vid förbundsmöte.