Städa Sveriges ledarstipendium

En bild

Varje år bidrar tusentals ideella ledare till Städa Sveriges verksamhet när de förbereder,
utför och rapporterar sin förenings städning. Ideellt arbetande ledare verkar ofta i det
tysta och den enskilda insatsen är av mycket stort värde för den lokala föreningen. Utan
dessa ledare stannar idrottssverige.

Ledare i Städa Sveriges värld bidrar inte bara till att finansiera laget eller föreningens
verksamhet. De ser också till att konkreta insatser görs för att förbättra närmiljön i
områden där föreningen utöver sin idrott.

Städa Sverige uppmärksammar just dessa ledare och 2015 instiftade vi ett årligt
stipendium på 10 000 kr som tillfaller en ledare som:

• svarat för betydande insatser inom Städa Sveriges verksamhetsområden
• tagit stort ansvar i en lokal förening

Medlemsförbund i Städa Sverige och deras medlemsföreningar kan nominera
föreningsledare som uppfyller kvalifikationerna ovan för insatser under verksamhetsåret 2023. Vem som blir ledarstipendiat avslöjas därefter på Städa Sveriges årsstämma i maj 2024.

Nomineringar mailas till info@stadasverige.se senast fredag den 1 mars
2024.

Nominering ska innehålla följande: Kontaktuppgifter, vem som nomineras, vilka
föreningar/förbund den nominerade är engagerad i, vem står bakom nomineringen
samt motivering till varför den nominerade ska få stipendiet.

Stadgar för Städa Sverige Ledarstipendium Pdf, 6 kB.

Läs mer om Städa Sverige här