Städa Sveriges ledarstipendium

En bild

I Städa Sveriges verksamhet verkar årligen 1 000-tals ledare när miljöprojekt skall planeras, utföras och rapporteras. Ideellt arbetande ledare verkar ofta i det tysta och den enskilda insatsen är av mycket stort värde för den lokala föreningen. Utan dessa ledare stannar idrottssverige. Ledare i Städa Sveriges värld bidrar inte bara till finansieringen av laget eller föreningens verksamhet utan också till att konkreta viktiga insatser görs för att förbättra närmiljön i områden där föreningen utöver sin idrott.

Städa Sverige uppmärksammar just dessa ledare och instiftade 2015 ett årligt stipendium på 10 000 kr som tillfaller en ledare som:

  • svarat för betydande insatser inom Städa Sveriges verksamhetsområden,
  • tagit stort ansvar i en lokal förening,
  • visat intresse för att också stötta andra föreningar eller förbund.

Medlemsförbund i Städa Sverige och föreningar kan nominera föreningsledare som uppfyller kvalifikationerna ovan för insatser under verksamhetsåret 2021. Nomineringar mailas till mats.wesslen@stadasverige.se senast den 11 mars 2022. Nominering skall innehålla följande: kontaktuppgifter, vem nomineras, vilka föreningar/förbund den nominerade stöttat, vem står bakom nomineringen samt motivering till varför den nominerade skall få stipendiet.

Stadgar för Städa Sverige Ledarstipendium Pdf, 6 kB.

Läs mer om Städa Sverige här

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer