Lingmedaljen

Lingmedaljen är Gymnastikförbundets högsta utmärkelse.

Lingmedaljen kan tilldelas personer som utfört ett framgångsrikt ledarskap inom Svensk Gymnastik på förenings-, regions- eller nationell nivå. De uppdrag som är meritgrundande framgår av ansökningsblanketten samt av poängtabellen.

För anställd personal vid Gymnastikförbundet gäller att enbart anställning ett flertal år inte är meriterande för att kunna erhålla Lingmedaljen.

Förbundsstyrelsen, styrelsen för regionförbund, styrelse i förening eller Lingklubben har rätt att lämna förslag.

Medaljörerna utses av Förbundsstyrelsen eller av Lingklubben. Förhandlingarna är konfidentiella och protokollföres ej. Besluten ska vara enhälliga. Förteckning över medaljörer förs av Gymnastikförbundet.

Här finns nomineringsblankett till Lingmedaljen Pdf, 1 MB. som sedan skickas till Gymnastikförbundet för hantering (info@gymnastik.se).

Här finns poängtabellen Pdf, 126 kB.