Tf GS har ordet

Gymnastikförbundets tillförordnade generalsekreterare Pia Josephson beskriver hennes nya roll och blickar framåt.

Då är det ny vecka och personligen intar jag nu en ny roll som tillförordnad generalsekreterare (tf GS) fram till slutet av september. Men verksamheten är den samma!

Jag ser verkligen fram emot den kommande tiden och hoppas att ni alla också ger mig möjligheten att få vara lite ny på jobbet ett tag iallafall. Årets två första månader har snart passerat men det känns som gymnastikåret varit igång mycket längre än så. Här kommer ett axplock från alla aktiviteter som förbereds och / eller genomförs nu eller fram till sommaren och där vi på nationella kansliet är igång och jobbar.

Tävling och utbildning

På nationella kansliet pågår nu som bäst planeringen och förarbetet för 47 nationella tävlingar som innebär 360 domartillsättningar och samarbete med 28 arrangörsföreningar. Parallellt övergår det förarbete som pågått i nästan ett år inför årets SM-vecka i Malmö till skarpt genomförandeläge. Våra landslag kommer sammantaget under våren och sommaren delta på cirka 25 internationella tävlingar och mästerskap, resor ska bokas och individer tas ut, och Sverige arrangerar dessutom JNM i artistisk gymnastik.

Samtidigt ser vi fortsatt högt tryck på Gymnastikförbundets utbildningar som i huvudsak arrangeras av våra regionala kontor. Under första halvåret har vi 298 inplanerade kurser i vårt ordinarie utbud som genomförs i 59 olika kommuner, av 137 olika utbildare. Prognosen är att Gymnastikförbundet möter närmare 5000 deltagare under första halvåret. Parallellt med detta sker återkopplingen till alla utbildare och regioner från höstens utvärderingar.

Årsrapporttider

I måndags var sista dagen för våra föreningar att skicka in årsrapporterna till oss och vi har idag nästan 800 föreningar som skickat in av 1100, så nu inleds arbetat med att få in de sista både på nationell och regional nivå.
Läs mer om årsrapporterna här


Projekt i leveransfas

Nu under närmsta månaden så lanserar vi resultatet från två olika projekt – dels rörelsebanken, dels Basträningsprogrammet. Svensk Gymnastik bjuder verkligen både medlemmar, men också lärare och andra intresserade, av högkvalitativ kunskap för att stärka verksamheten i föreningarna och skolan. Fokus ligger även på vår äldre del av befolkningen. Vi kan alla se fram emot ett nytt material för seniorgympa, som tas fram i samarbete med Korpen och PRO.


Gymnaestradan i Österrike

I sommar går Gymnaestradan, ett stort internationellt uppvisningsevenemang med närmare 20 000 deltagare från hela världen. Sverige åker med cirka 400 deltagare till Dornbirn i Österrike, vilka ska samordnas, förberedas och hitta rätt på plats.


Anläggningsfrågan

Den riktade satsningen i att lägga grunden för att stödja föreningar i deras arbete samt för en offensiv opinionsbildning i anläggningsfrågan intensifieras under våren. Nyligen publicerades ett antal sidor på hemsidan för att föreningarna bättre ska kunna arbeta med/mot kommunerna för att skapa bättre förutsättningar för kommunens invånare i allmänhet och gymnastikföreningarnas verksamhet i synnerhet.
Läs mer om den nya informationen här


I samarbete med…

Våra samarbetsparter är oerhört viktiga för Svensk Gymnastik. Dessa samarbeten innebär inte bara stöd i form av sponsring, de innebär också tillförsel av kompetens till oss alla. Kläder är alltid ett tacksamt område och avtalet med Vera Sport har förlängts och vi är just i slutfasen kring ett samarbete kring landslagens och förbundets alla profilkläder. Men det är också viktigt med långsiktighet i samarbeten kring andra områden som är lite nya för oss som förbund och här tänker jag på det medicinska stödet och försäkringar. Det senaste halvåret har försäkringsstödet som erbjuds medlemsföreningarna avsevärt utökats och förbättrats dels genom fortsatta samarbetet med Pensum och Svedea, men även genom nytecknade avtal med Aleris och Capio.


Mötesplatser och arbete för att utveckla Svensk Gymnastik

Under mars månad väntar alla regionsårsmöten, viktiga mötesplatser som många valt att utöka till ett större evenemang. GF Sydost har under många år genomfört Rörelse hela livet-konferensen i samband med årsmötet och det är roligt att se att upplägget sprids där bland annat GF Syd kommer genomföra motsvarande i höst.  I samband med regionsårsmötena inleds också den spännande resan med Avstamp 2020 inför kommande strategiska inriktning för Svensk Gymnastik. Att fånga föreningarnas tankar om framtiden är en viktig grund för detta.

Idrottslyftet är en viktig bidragskälla för såväl förening som förbund. Än så länge har vi fått in 265 ansökningar från 134 föreningar, där vi glädjande nog ser en ökning för insatsområdet föreningsmiljö/föreningsutveckling och styrelseutveckling. I övrigt är ledarutbildning och redskap de absolut mest populära kategorierna.

De flesta nationella kommittéerna har planerat upp sitt år med olika aktiviteter. Tävlingskommittéerna är engagerade i genomförandet av de nationella tävlingarna, men även utvecklingsinsatser där vi kan se en tendens om att det handlar om att stärka domarna i deras uppdrag, både att attrahera fler men även behålla och utveckla befintliga. Trupptävlingskommittén har initierat att en film tas fram i detta syfte, ni hittar den här.

Det omfattande arbetet med införande av nya och uppdaterade utbildningar fortlöper och vi har nu projektledare Anna Karlgård på plats. Anna började efter julhelgerna och börjar nu bli varm i kläderna och vi kommer återkomma med mer information kring arbetet.

På ett mer idrottsövergripande plan inväntar vi nu propositionerna till kommande Riksidrottsmöte som går av stapeln i slutet av maj. Viktiga frågor framåtriktat är att vänta som hur idrottens anslag ska fördelas och samverkansformer mellan olika idrotter för medlemskapet i Riksidrottsförbundet. Jag kommer få anledning att återkomma i den frågan under närmsta månaderna till många av er.


Hör av dig!

Listan och beskrivningen av det som just nu pågår kan göras mycket längre, men väljer att stanna där. Som ni vet är vi i en mellanperiod mellan två ordinarie generalsekreterare och då styrelsen valt en intern lösning för denna period, samtidigt som vi har en lucka i ledningen för stöd och service under fyra månader och just nu rekryterar en ersättare på en tjänst som utvecklingskonsulent, så ber jag er alla att ha en förståelse för detta under denna period.

Slutligen vill jag uppmuntra er till att höra av er, både glada dagar och regniga dagar. Min uppmaning är att vi tillsammans försöker hantera frågor som uppstår, men att vi på vägen också kommer ihåg att även prata med varandra när något känns bra och vi är lite nöjda.

Pia Josephson
Tillförordnad Generalsekreterare

Publicerad: 2019-02-27

UPPTÄCK MER