Nya kurser höstterminen 2021

Kursdeltagare i klunga med händer i mitten

I augusti lanserar Gymnastikförbundet nio nya kurser; en uppdaterad hjälpledarkurs, två ytterligare kurser inom träningslära, det nya tillskottet Trampolin som hjälpredskap och fem nya kurser i truppgymnastik.

Gymnastikförbundets utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum. De grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende på intresse.

Översiktsbild på kursutbud

Hjälpledare – Svensk Gymnastik: är kursen för dig som har fått eller ska få ditt första uppdrag som ledare inom Svensk Gymnastik. Den är till för dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som hjälpledare, oavsett ålder eller verksamhet. Kursen ger dig en introduktion till gymnastikens ledarskap, redskap, rörelse och lek. Du lär dig bland annat hur du kan bidra till en trygg träningsmiljö, samla de aktiva, ge instruktioner och feedback. Du lär dig också om din förening och hur ett vanligt träningspass går till. Webbkursen lanseras den 30 augusti: Läs mer här.


Idrottsnutrition och återhämtning: kunskaperna du får i den här kursen ger dig ett bättre utgångsläge för att kunna ge bra rekommendationer gällande kost och återhämtning, tillsammans med råd till dig som ledare hur du kan förebygga, uppmärksamma och agera om du misstänker att någon har en ätstörning eller andra nutritionsrelaterade problem. Webbkursen lanseras den 1 augusti. Läs mer här.


Planering och periodisering: att planera och periodisera träningen innebär att på kort så väl som lång sikt variera träningsvariabler, till exempel volym, belastning, intensitet och återhämtning. Detta för att få en önskad prestationshöjande effekt vid ett givet tillfälle, stimulera långsiktig utveckling hos den aktive och minimera risken för överträning. Webbkursen lanseras den 30 augusti. Läs mer här.


Trampolin som hjälpredskap: passar tränare från alla verksamheter och öppnar upp möjligheten att nyttja trampolin som hjälpredskap fullt ut. Fokuserar på att hantera trampolinens egenskaper och ger dig som tränare behörighet att lära ut övningar på trampolinduken i kombination med den behörighet du skaffat dig för övningar genom verksamhetsspecifika kurser. Denna kurs är ett krav från lansering den 1 augusti för att genomföra övningar på trampolinduken (oavsett tidigare utbildning, undantaget specifik trampolinutbildning steg 1-4). Webbkursen lanseras den 1 augusti. Läs mer här.


Dessutom lanseras den 1 augusti fem nya kurser i truppgymnastik, som ersätter tidigare stegkurser. Under hösten lanseras också en ytterligare kurs, Truppgymnastik redskap D som ersätter Trampett/tumbling steg 4. Läs mer här

Publicerad: 2021-05-31

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer