Truppgymnastik redskap D

I kursen Truppgymnastik redskap D fortsätter du att bygga på de övningar du gått igenom i tidigare kurser. Kursen innehåller de mest avancerade övningar som tränas på idag på tumbling och trampett, såsom dubbla och trippla volter med multipla skruvar, både med och utan hoppbord. Under kursen får du även ta del av material om och delta i diskussioner kring hur truppgymnastiken har utvecklats och hur du som tränare bäst förbereder dig för framtiden.

Truppgymnastik redskap D ökar din kunskap för att kunna bedriva smart och säker träning, förståelse för fysisk preparation och hur kraft och energi kan optimeras samt möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap. Kursen tar vid där kurserna Truppgymnastik redskap C och Idrottspsykologi slutade; med utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster, Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory.

Du väljer själv om du vill genomföra kursen i sin helhet eller om du vill avgränsa din tränarbehörighet till kursens första del, då behöver du bara vara med på dag 1. Om du endast går dag 1, kan du gå dag 2 vid ett senare tillfälle.

Du får behörighet att lära ut:
Dag 1:
Dubbelsalto med multipla skruvar
Dubbel frivolt med multipla skruvar
Överslag volt med multipla skruvar på bord
Tsukahara 720o och Kasamatsu 360o på bord
Trippel frivolt till rygg
Trippel frivolt 180o (endast grupperad)

Dag 2:
Överslag dubbelvolt med skruv på bord
Dubbel Tsukahara och dubbel Tsukahara med skruv på bord
Trippel frivolt med skruv
Trippelsalto
Trippelsalto med skruv
Kvadrupel frivolt med skruv

I kursen ingår även genomgång av:
Dag 2:
Dubbelsalto med skruv i transition
Trippelsalto i transition

Examination
Examinationen sker digitalt vid ett separat tillfälle inom tre månader efter kurstillfället. Examinationstillfället är fem lektionstimmar och består av en muntlig presentation baserat på ett case samt en skriftlig examination baserad på videoanalys.

Kurslängd: 1-2 dagar [kursplan Pdf, 114 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 18 år.
Förkunskapskrav: Deltagaren ska utöver kursens självstudier ha genomfört webbkursen Intro Svensk Gymnastik 2021 - 2022, Truppgymnastik redskap C och Idrottspsykologi

Därutöver Gymnastikens baskurs - träning och tävling, Åldersanpassad träning för barn och unga alternativt för vuxna, Truppgymnastik A , Styrka, rörlighet och fysiologi, Truppgymnastik redskap B, samt Biomekanik som är förkunskapskrav till tidigare kurser.

Behörighetstid: Behörigheten för Truppgymnastik redskap D gäller i 5 år.