Truppgymnastik fristående B

I Truppgymnastik fristående B får du konkreta tips och verktyg för hur ett program kan skapas och tränas. Kursen ger dig inspiration och förslag på olika sätt att träna på koreografi och svårighetsmoment genom grundläggande rörelseskolning och rörelseskolningsprogram med fokus på olika svårighetsmoment. Du får också verktyg om hur sekvenser kan växa fram till en koreografi, och hur en koreografi kan anpassas och utvecklas.

Du får fördjupade kunskaper om musikens byggstenar och hur dessa kan nyttjas för att förstärka programmets uttryck. Du får också en inblick i olika dansgenrer och hur de kan användas i friståendeträningen, tips för att skapa effektiva träningsplaneringar och konkreta verktyg och förövningar för att lära ut svårighetsmoment.
Truppgymnastik fristående B ökar din kunskap för att kunna bedriva smart och säker träning, förståelse för fysisk preparation och möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap.
Kursen tar vid där kurserna Truppgymnastik A, Gymnastikens ledarskap samt Styrka, rörlighet och fysiologi slutade; med utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster, Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory.

I kursen ingår genomgång med fokus på följande övningar:
Våghalvstående
Spetspik
Stödvåg
Brygga
Delad brytning till handstående
Piruett med mer än 360o skruv
Ljushopp 360o
Grupperat hopp 360o
Pikerat grenhopp 360o
Saxlantmätarhopp
Galopphopp 360o
Sissone
Hjulning-flick-flack
Muchina till sitt
Kombinationer

Kurslängd: Två dagar [kursplan Pdf, 175 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 16
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursen självstudier, ha genomfört Intro Svensk Gymnastik 2021 - 2022, Truppgymnastik A, Gymnastikens ledarskap samt webbkursen Styrka, rörlighet och fysiologi.

Därutöver Gymnastikens baskurs - träning och tävling samt Åldersanpassad träning för barn och unga alternativt för vuxna som är förkunskapskrav till tidigare kurser.

En bild