Truppgymnastik fristående C

I kursen Truppgymnastik fristående C får du fördjupa din kunskap inom friståendets alla delar. Kursen tar upp konkreta tips och förövningar för avancerade svårighetsmoment och vikten av att planera friståendekoreografin taktiskt runt svårighetsmomenten. Du får förslag på hur du kan jobba vidare med koreografi och hur du kan förfina utförandet i både koreografin och svårighetsmoment. Kursen ger dig också förutsättningarna att skapa olika typer av rörelseskolningsprogram och verktyg för att arbeta med målsättningar och hur du kan lägga upp terminsplaneringen.

Truppgymnastik fristående C ökar din kunskap för att kunna bedriva smart och säker träning, förståelse för fysisk preparation och möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap.

Kursen tar vid där kurserna Truppgymnastik fristående B, Idrottspsykologi samt Biomekanik slutade; med utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster, Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory.

Du får verktyg för att lära ut:
Stående balanser på tå
Stående balanser utan handstöd
Stående balans med 180º bendelning
Handstående
Fri stödvåg
Brytning till handstående och sänkning till stödvåg och spetspik
Piruett med benet upp
Ljushopp med mer än 360º skruv
Grupperat hopp med mer än 360º skruv
Sissone med ring
Saxlantmätarhopp 180º
Värmlandskast
Butterfly
Muchina till stå
Rondat-salto
Sidvolt
Sidsalto
Skruvar i akrobatiska moment
Kombinationer

Du får behörighet att lära ut:
Efter godkänd kurs har du behörighet för samtliga friståendeövningar som ingår i gällande reglementen. För 2022-2024 innebär det salto 360º samt frivolt 180º i grupperad och pikerad position.

Kurslängd: Två dagar [kursplan Pdf, 171 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 17
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört webbkursen Intro Svensk Gymnastik 2021 - 2022, Truppgymnastik fristående B, webbkursen Biomekanik samt Idrottspsykologi.


Därutöver Gymnastikens baskurs - träning och tävling, Åldersanpassad träning för barn och unga alternativt för vuxna, Truppgymnastik A samt Styrka, rörlighet och fysiologi som är förkunskapskrav till tidigare kurser.

En bild

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer