Truppgymnastik redskap C

I kursen Truppgymnastik redskap C fortsätter du utveckla din kompetens inom dubbla volter, nu både framåt och bakåt och med skruvar. Du får också kunskap för att lära ut dubbla volter på bord. I takt med att gymnasterna lär sig svårare övningar kan olika typer av mentala spärrar och blockeringar dyka upp, därför får du information och möjliga lösningar.

Truppgymnastik redskap C1 och C2 ökar din kunskap enligt progression för att kunna bedriva smart och säker träning, förståelse för fysisk preparation och möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap i både direkt anslutning till volterna samt grundläggande kunskap i verktyget videoanalys. Truppgymnastik redskap C1 tar vid där kurserna Truppgymnastik redskap B och Biomekanik slutade; med utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster, Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory. I Truppgymnastik Redskap C2 ingår än mer avancerade övningar och mer fördjupad kunskap i Biomekanik och ledarskap.

Tänk på! Kursen innehåller genomgång av passningsteknik för olika övningar. Passning är en färdighet som tränaren behöver öva vidare på hemma i sin förening. Tränaren som går kursen får prova på att passa olika övningar, främst i kursen Truppgymnastik Redskap C1. Därför är aktivt deltagande ett kriterium för att bli godkänd men tränaren examineras ej specifikt på passningsmoment då mer övning på hemmaplan krävs för att bli riktigt duktig på att passa.

Du får behörighet att lära ut:
Truppgymnastik redskap C1
Dubbelsalto
Dubbelfrivolt till stå i olika positioner
Dubbelfrivolt 180° skruv i olika positioner
Tsukahara på bord
Överslag volt på bord
Överslag volt 180° skruv på bord

Truppgymnastik redskap C2
Dubbelsalto i transition
Dubbelsalto 360°
Dubbel frivolt 540°
Dubbel frivolt 900°
Tsukahara 360° på bord
Kasamatsu på bord
Överslag volt 540° på bord

Du väljer själv om du vill genomföra kursen i sin helhet eller om du vill avgränsa din tränarbehörighet till kursens första del Truppgymnastik redskap C1, då behöver du bara vara med på dag 1. Om du endast går dag 1, kan du gå dag 2, Truppgymnastik redskap C2, vid ett senare tillfälle.

Kurslängd: 1-2 dagar [kursplan Pdf, 119 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 18
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört webbkursen Intro Svensk Gymnastik, Truppgymnastik redskap B och Biomekanik.

Därutöver Gymnastikens baskurs - träning och tävling, Åldersanpassad träning för barn och unga alternativt för vuxna, Truppgymnastik A, Gymnastikens ledarskap samt Styrka, rörlighet och fysiologi som är förkunskapskrav till tidigare kurser.

En bild