Vår organisation

Gymnastikförbundet Öst, tidigare Stockholms Gymnastikförbund och Gotlands Gymnastikförbund, genomgick 2012 en regionalisering nationellt och bildade därmed region Öst. Gymnastikförbundet Öst omfattas av Gotlands län och Stockholms län, med undantag för kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och Sigtuna

Gymnastikförbundet Öst är en ideell organisation och bildades 1919. Gymnastikförbundet Öst är en del av Svenska Gymnastikförbundet som bildades 1904 och är en av 71 specialidrottsförbund (SF) som tillsammans bildar Riksidrottsförbundet (RF).

Medlemmar i Gymnastikförbundet Öst är alla cirka 130 föreningar som är de som genomför den praktiska gymnastikverksamheten.

Gymnastikförbundet Östs högsta beslutande organ är årsmötet som genomförs vartannat år i mars månad. Röstberättigande ombud på regionens årsmöte är samtliga medlemsföreningar i Gymnastikförbundet med regional tillhörighet.

Årsmötet väljer en Regionstyrelse som består av en regionssordförande och åtta ledamöter. Till sin hjälp har regionstyrelsen ett kansli bestående av en verksamhetschef, en verksamhetsutvecklare och en utbildningsadministratör. Kanslipersonalen arbetar i Solna strand tillsammans med RF-SISU Stockholm och Stockholms orienteringsförbund.

Till sin hjälp har Gymnastikförbundet Öst ytterligare förtroendevalda representeanter i våra kommittéer som företräder våra olika verksamhetsformer och dess utveckling regionalt, med stöd och hjälp från det regionala kansliet.