Presentationer

En bild

Vilka är vi som företräder och arbetar inom Gymnastikförbundet Öst?

Vår region omfattas av Stockholms län samt Gotlands län. Den strategiska utvecklingen av regionens verksamhet ägs och drivs av en regionstyrelse, som på våra medlemmarnas och årsmötets mandat är utsedda att företräda Svensk Gymnastik i vår region. Men vilka är de och vilka frågor är det som driver dem i arbetet?

Regionen drivs idag operativt av tre heltidsanställda. Personalen finns för att skapa en stabilitet och långsiktighet i verksamheten där personalen, genom dialog och lyhördhet, erbjuder stöd och kompetens till regionens medlemmar för att de i sin tur ska ha de bästa förutsättningarna till att bedriva så bra verksamhet som möjligt. Men vem är egentligen regionens verksamhetschef och vad gör kansliet på en daglig basis med våra föreningars bästa för ögonen?