UnK - Ungdomskommittén

UnK är vår nystartade ungdomskomitté som är en del av Unga i Öst. Den består av sju ungdomar från olika föreningar i åldrarna 16-21. Vi är alla ungdomsledare och aktiva inom olika discipliner, där bland truppgymnastik, träningsgymnastik, paragymnastik, barngymnastik och artistisk gymnastik. Utöver våra ledarroller har vi även erfarenheter som gymnaster, domare och styrelsemedlemmar i våra föreningar.

Vi arbetar för att stärka ungas delaktighet i föreningarna och regionen. Vi hoppas kunna inspirera, inkludera, och fånga upp ungdomar i hopp om att vi ska bli bättre på att behålla och rekrytera fler.

Om du är intresserad av vad vi arbetar med för tillfället kan du gå in på vår egen sida.

Vill du komma i kontakt med oss? Maila till rebecca.redmansdotter@gymnastik.se så vidarebefordrar hon ditt mail!