Bedömningsregler

All bedömning utgår från Code of Points, ett internationellt bedömningsreglemente framtaget av FIG (Federation Internationale de Gymnastique).

Domarkategorierna är

  • Artistisk domare - dömer 0-10 poäng positiv bedömning. Tittar på musikalitet, koreografi, kreativitet, förflyttningar över golvet samt interaktion mellan de tävlande (par, trio, group)
  • Teknisk domare - 0-10 poäng negativ bedömning. Tittar på hållning, rätt utförande av steg och svårigheter samt synkronisering (par, trio, group)

  • Svårighetsdomare - poängsätter rutinens svårigheter

  • Linjedomare - tittar så att den tävlande håller sig inom den markerade tävlingsytan.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer