Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BAMSEGYMPA

1. VI MÅSTE FÖLJA LICENSAVTALET

Ett registrerat varumärke är skyddat. När det gäller Bamse och hans vänner är det Bamseförlaget AB som har rättigheterna till Bamse, alla Bamsefigurerna och det gäller både namn och bilder/figurer. Bamseförlaget säljer sedan rättigheterna till användning inom separata områden – det finns olika licensinnehavare, t ex för Bamsetandkräm, Bamse på barnkläder, Bamsepussel och Bamseböcker. Allt fungerar på samma vis (och i princip likadant för andra välkända varumärken – alla Disneys figurer/Kalle Anka, McDonalds, Keso, Arla, etc – ingen får utan tillstånd eller licens använda dessa varumärken, varken namn eller bild). Ett varumärkesintrång kan kosta stora pengar.

I Gymnastikförbundets avtal med licensgivaren står noga reglerat hur vi får använda Bamsegympa och de olika figurerna. Allt informationsmaterial och all marknadsföring av Bamsegympa måste vara godkänt av Bamseförlaget AB eller deras representanter, och allt material måste följa de riktlinjer som anges i avtalet. Därför får ingen underlicenstagare göra eget material, utan måste använda de godkända mallar som Gymnastikförbundet tagit fram.


2. VI MARKNADSFÖR BAMSEGYMPA, INTE BAMSE

Bamse är ett av Sveriges mest kända varumärken, både som namn och som figur. Namnet Bamse är redan så starkt att det inte behöver stöd och support från oss på Gymnastikförbundet. Tänk därför alltid på att prata om Bamsegympa, då det är den verksamheten som vi bedriver och är ansvariga för. Inom Gymnastikförbundet finns Bamsegympa-föreningar och inte Bamse-föreningar. Vi är Bamsegympa-ledare och inte Bamse-ledare osv. Vi använder oss av Bamsegympa-material, Bamsegympa-bollar och Bamsegympa-program. Vår unika grej är vår Bamsegympa, och det är det som vi alla nu ska jobba in och göra till ett lika starkt begrepp som Bamse själv!

3. BAMSEGYMPA SKA SE LIKADANT UT OAVSETT VAR

För att lyckas etablera ett varumärke är det viktigt att det ser likadant ut var någon än stöter på det. Tänk bara på Arla-kon och Arlas namn på produkterna, eller på Friskis&Svettis. Det ska alltid vara samma färger, samma typsnitt, samma figurer och samma sätt att presentera Bamsegympa. Bamsegympa skrivs alltid i ett ord (inte Bamse-gympa), av precis samma skäl.

För att det ska vara lätt för föreningen att följa detta finns särskilda mallar som ni kan använda när ni skickar ut flygblad, sätter upp affischer, gör egna annonser i lokaltidningen, skriver om Bamsegympa i föreningen etc. Mallarna är gjorda så att en vissa delar inte kan förändras, men att föreningens egen information kan läggas in (alltid med typsnittet Arial). Det finns också en särskild Bamsegympa-banner att använda på er hemsida.

Vi skriver alltså alltid Bamsegympa-bollar, Bamsegympa-förening, Bamsegympa-ledare, Bamsegympa-program, Bamsegympa-T-shirt, Bamsegympa-kläder – alltid Bamsegympa i ett enda ord, därefter bindestreck till det ord som följer.

4. AVGIFT

Alla bamseföreningar betalar en årlig avgift om 1500 sek.