Rörelse hela livet – projekt med seniorerna i fokus

Senior tränar på plint med hantlar, bildtext Seniorprojekt

Nu drar Gymnastikförbundet igång ett projekt som syftar till att hjälpa föreningar att behålla och rekrytera nya medlemmar inom verksamhet för seniorer (+65). Projektet finansieras av RF, som driver ett äldreprojekt inom flera idrotter.

Projektet kommer bestå av flera delar där huvudfokus kommer läggas på att anordna inspirationsdagar för seniorledare och föreningar. Redan under våren kommer två digitala dagar att genomföras där ett antal pilotföreningar och Gymnastikförbundets regioner deltar. Till hösten planeras ytterligare dagar att genomföras.

Utöver inspirationsdagarna har många föreningar med verksamhet för seniorer uttryck ett behov av att öka sin kunskap kring hur man filmar och livesänder träningar. Detta då de flesta av våra medlemmar inom denna verksamhet på grund av corona inte kan träna tillsammans just nu. Inbjudan till ett sådant seminarium kommer inom kort.

- Tanken med projektet är också att skapa bättre kontakt med våra föreningar som bedriver seniorverksamhet, lyssna in olika behov och kanske vara med att hjälpa till med olika stimulanspaket, berättar Irene Samuelsson på Gymnastikförbundet som driver projektet.

Irene gympar mot vit bakgrund

- Nu kör vi, säger Irene Samuelsson Gymnastikförbundet som projektleder arbetet.

Rörelse hela livet – En inspirationsdag för seniorledare och föreningar!

Med syfte att hjälpa föreningar att behålla och rekrytera nya medlemmar kommer Gymnastikförbundet under våren arrangera två inspirationsdagar. Innehållet, som bygger på önskemål från föreningar, kommer kretsa kring dessa områden:

Föreläsning - Styrketräning för äldre – Senior-Power
Professor Michail Tonkonogi från Högskolan i Falun

Föreläsning – Senaste nytt om fysisk aktivitet och hälsa, om sittandet och träningen

Livsstilsprofessor Mai-Lis Helenius från Karolinska institutet

Seminarium – Lokaler på dagtid och i framtid
Daniel Glimvert, Gymnastikförbundet

Seminarium – Ledarvård
Helen Åkerman, Gymnastikförbundet

Porträttbilder av Maj-Lis och Michail

Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, inriktning Idrottsfysiologi och livsstilsprofessor Mai-lLs Helenius från Karolinska Institutet kommer bidra med sina kunskaper under inspirationsdagarna.

Datumen för de digitala inspirationsdagarna är:

  • Torsdag den 6 maj – kl. 13:00 – 17:00
  • Tisdagen den 11 maj kl. 13:00 – 17:00

Inom kort kommer datum för höstens tillfällen. Håll utkik!

Vill du ha mer information kring projektet, hör av dig till Irene Samuelsson.

Publicerad: 2021-03-18

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer