Ekonomiskt stöd

Återstartstöd för gruppträningsverksamhet

Nu kan din förening söka återstartsstöd för att utveckla befintlig eller blivande gruppträningsverksamhet.

Syftet med stödet är att ge gymnastikföreningar förutsättningar att utveckla sin gruppträningsverksamhet i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025, och Svensk Gymnastik Vill. Målet är att få fler att upptäcka möjligheten att delta i någon av Gymnastikförbundets gruppträningsföreningar samt att få tillbaka de medlemmar som vi tappade under pandemin 2020-2021.

Gymnastikföreningar kan söka återstartsstöd inom följande tre kategorier:

  • Utbildningsbidrag
  • Egna gruppträningskonvent eller inspirationsdagar
  • Utveckling av gruppträningsverksamhet i er förening!

Projektstöd idrott 65 +

Från den 1 april 2024 kan din förening söka stöd för att utveckla befintlig eller blivande verksamhet för målgruppen 65+ i kategorin ”Hjälp oss växa!”.

Syftet med ”Hjälp oss växa” är att hjälpa er förening att starta eller utveckla verksamheten för 65+ och att förbättra förutsättningarna för medlemmarna att delta. Förhoppningen är att skapa sammanhang tillsammans med hjälp av rörelse, för så många som möjligt, så länge som möjligt. Stödet är till för er som idag har verksamhet för 65+ eller vill starta verksamhet.

Gymnastikförbundet tror på lokal samverkan i fokus för att nå och återrekrytera målgruppen. Samverkan kan tillexempel vara med kommunen, RF-SISU, PRO, prova på - verksamhet tillsammans med andra idrotter eller andra lokala aktörer, här sätter bara er fantasi stopp! Effekten av insatsen ska gynna medlemmar i föreningen.

Det är inte möjligt att söka pengar för arvode eller subventionerande deltagaravgifter.