Resultathantering på nivå 5-6

Efter diskussioner har beslut fattats att ändra rekommendationerna kring resultathantering i Stegserierna. Rekommendationen är nu att alla gymnaster som deltar på nivå 5-6 kommer att ha samma regler kring resultatredovisning oavsett ålder. Det innebär att aktiva och ledare delges de egna aktivas poäng under tävlingens gång, till exempel via whiteboardtavla vid domarbordet. Inga resultatlistor visas under tävlingens gång eller på internet. Tränarna ges en fullständig resultatlista efter tävlingens slut. Placering 1-3 tilldelas medaljer och resterande placerar sig på fjärde plats.

Rekommendationen att alla oavsett ålder hanteras likadant på nivå 1-4 står fast och kommer att utvärderas inför kommande revidering till HT-22.

Publicerad: 2022-04-27

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer