Aspiranterna

Aspiranterna är en nationella träningsgrupp inom kvinnlig artistisk gymnastik med syfte att utveckla och bevara gymnaster i åldern 14 år och uppåt och som inte är uttagna till landslag. De 28 främsta gymnasterna på Höstpokalen tas ut till Aspiranterna för ett år framåt. Dessutom kan två "crazy card" nyttjas för att medverka vid dessa samlingar.

Syfte med gruppen Aspiranterna är att:

  • Öka gemenskapen bland gymnaster och tränare samt verka för ökat föreningsutbyte.
  • Utveckla och bevara gymnaster när de når juniorålder och som inte blivit uttagna till landslag.
  • Höja kvalitén på gymnasterna.
  • Satsning från Gymnastikförbundet på de gymnaster som tränar och tävlar den nationella inriktningen.

Ansvarig är tävlingskommittéen för kvinnlig artistisk gymnastik (KTK), med delegerat ansvar till ansvarsperson eller personer. Under 2024 är Johanna Johansson och Andreas Jansson ansvariga.

Följ Aspiranterna på Instagram
Aspiranterna har startat ett instagramkonto, aspiranterna.kvag. Gå gärna in och följ. Just har vi en serie som kallas ”Vad hände sen” där vi bett gymnaster som tidigare vart med i Aspiranterna att berätta om sin tid hos oss plus vad de sysslar med idag.

För frågor, kontakta kvag@gymnastik.se.