Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen riktar sig till föreningar och tränare med gymnaster som tränar och tävlar på nationell nivå på steg 7-10 där ambitionen finns att ta gymnasterna genom Svenska stegserierna.

Antal träffar är 3-4 per år och anmälan görs terminvis. Alla följer gemensam planering på träffarna som skickas ut av ansvariga inför varje träff. Hemmatränarna har vid träffarna huvudansvaret för sina egna gymnaster men ska även ställa upp och hjälpa övriga gymnaster och tränare. Hemmatränarna ska även närvara på de olika forum/aktiviteter som anordnas i samband med träffarna.

Som tidigare gäller att en gymnast kan tillhöra en grupp hos Gymnastikförbundet. Väljer en gymnast att delta i denna grupp måste hon avsäga sig sin plats i den andra gruppen (Aspiranterna, juniorgruppen, seniorgruppen, landslag).

Ansvariga för gruppen är Caroline Öberg och Petra Petrander.

För frågor, kontakta kvag@gymnastik.se.

Inbjudan Utvecklingsgruppen 2024 Pdf, 189 kB.

 

________________________________________________________