Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen riktar sig mot gymnaster som deltagit på nationella tävlingar under 2021 och 2022 på steg 7-10 samt tränare vars gymnster är på steg 6 och högre.

Syfte med gruppen är att utveckla föreningar, tränare och gymnaster så att fler kan tävla på nationell nivå.

Alla gymnaster följer gemensam planering på träffarna och hemmatränarna ska vid träffarna ha huvudansvaret för sina egna gymnaster men även ställa upp och hjälpa övriga gymnaster och tränare vid behov. Hemmatränarna bör även närvara på de olika forum som anordnas i samband med träffarna.

Vi kommer följa checkpoint-upplägg som liknar det som landslagets har gjort i flera år och fokuserar först på grunder/svårigheter, därefter halva serier innan vi sätter ihop hela serier för kommande säsong. För att hålla ner kostnader och möjliggöra att så många som möjligt kan vara med kommer vi att köra en del av avstämningarna digitalt eller i hemmaföreningen.

Som tidigare gäller att en gymnast kan tillhöra en grupp hos gymnastikförbundet. Väljer en gymnast att delta i denna grupp måste hon avsäga sig sin plats i den andra gruppen (Aspiranterna, juniorgruppen, seniorgruppen, landslag).

Ansvariga för gruppen är Harpa Óskarsdóttir och Annzinita Malmborg.

För frågor, kontakta kvag@gymnastik.se.

Inbjudan Utvecklingsgruppen 2023 Pdf, 180 kB.

________________________________________________________

Träff 2 - 2022

Inbjudan Pdf, 162 kB.

________________________________________________________

________________________________________________________

Träff 1 - 2022

Inbjudan Pdf, 737 kB.

________________________________________________________

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer