Domare

Här samlar vi material som är till för att underlätta jobbet som domare. Om du hittar fel i något dokument så återkoppla till tävlingskommittén för manlig artistisk gymnastik (MTK) samt mag@gymnastik.se, så korrigerar vi det så fort vi kan.

DOMARROLLER INOM MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK

Internationell domare

  1. Föreslås av Gymnastikförbundet
  2. Godkännes av FIG, European Gymnastics eller IJRU efter interkontinental, kontinental eller internationell domarkurs

Nationell/förbundsdomare

  1. Godkännes av Gymnastikförbundet nationellt efter genomgången nationell förbundsdomarkurs

Regionsdomare

  1. Godkännes av Gymnastikförbundet regionalt efter genomgången regionsdomarkurs.