Kommitté och kontakt

Kontakt
Har du några frågor och/eller funderingar om manlig artistik gymnastik ber vi dig att maila till mag@gymnastik.se

Kommitté
Tävlingskommittéen för manlig artistisk gymnastik (MTK) har ansvaret för att stödja och vidareutveckla den manlig artistiska gymnastiken i Sverige.

För att det ska bli tydligare vem man kan kontakta i MTK har ledamöter i MTK olika ansvarsområden. Det innebär att vid frågor, förslag eller synpunkter så kontakta i första hand personen som är ansvarig för respektive område.

  • Michael Hedlund - ordförande

  • Lars Stenberg - vice ordförande

  • Roland Himberg - ledamot

  • Jens Hummel - ledamot

  • Peter Gustafsson - ledamot

  • Andreas Getzman - ledamot

  • Hans Goldring - ledamot

  • Per Forsström - adjungerad


Klicka här för att hämta kontaktinformation till MTK

Läs artikel om arbetet i MTK Pdf, 179 kB.