Nyheter manlig artistisk gymnastik 2021

  • CoP 2022-2024

    Nya Code of Points 2022-2024 (CoP) publiceras av European Gymnastics i mitten av september och börjar gälla 1 januari 2022.
    CoP med svenska anpassningar presenteras som senast i mitten av november.