Nyheter manlig artistisk gymnastik 2021

  • MTK:s nyhetsbrev - nr 1

    För att kunna sprida information om ändringar, tillägg och tolkningar av tävlingsreglerna kommer MTK att börja skicka ut nyhetsbrev på ett liknande sätt som FIG MTC gör ("Newsletters").