Domaranmälan i IndTA

För att anmäla domare i IndTA behöver personen i fråga vara registrerad i föreningens register i IdrottOnline eftersom IndTA hämtar information från just IdrottOnline. Om en domare lånas in från en förening till en tävling kan domaren anmälas på två olika sätt:

  1. Den föreningen som lånar domaren registrerar domaren i sin förening så att de själva kan anmäla domaren i IndTA.
  2. Domarens "hemmaförening" anmäler domaren och skriver en kommentar i anmälan vilken förening som domaren ska döma för.

Det finns även flera lathundar och FAQ att läsa.

Publicerad: 2022-04-28

UPPTÄCK MER