Nytt digitalt E-avdragsformulär för hopp

Under VM i Liverpool användes för första gången ett nytt digitalt avdragsformulär för
E-bedömningen av Hopp. Gissningsvis är det kvar för att stanna.

På svenska tävlingar finns inga planer på att införa den hanteringen i närtid, men det
är bra för domare att känna till att det finns och tankegångarna med det.
“Formuläret” består av 4 kolumner med avdragsfaktorer. Dessa är:

  • Errors in 1:st Flight
  • Errors in handstand.
  • Errors in 2:nd flight
  • Landing errors.

I varje kolumn kan man klicka på avdragen 0,1; 0,3 och 0,5.
I kolumnen för landing errors kan man även klicka på 1,0.
Man kan klicka flera gånger på en ruta.

Ett fiktivt exempel:
Låt oss anta att gymnasten har delade ben = 0,3 + böjda ben = 0,1 och osträckta
vrister = 0,1 i inhoppet. Då klickar man 2 ggr på 0,1-knappen och 1 gång på 0,3.

Låt oss vidare anta att det inte är något fel i den momentana handståendepositionen
(det är det ganska sällan). Det innebär att man inte klickar alls i den kolumnen.

Låt oss anta att gymnasten har osträckta vrister = 0,1, kraftigt böjda ben = 0,5 och
delade ben = 0,3 i 2:nd flight. Då klickar man 1 gång vardera på 0,1; 0,3 och 0,5.

I landningen är det dålig landningsförberedelse = 0,1; ett stort steg = 0,3 + 3 små steg
= 0,1 + 0,1 + 0,1. Det är dessutom avdrag för ofullständig skruv = 0,3. Då klickar man 3
ggr på knappen 0,1 och 3 ggr på knappen 0,3.

Därefter beräknar systemet ut summan av avdrag. I detta fall skulle summan då bli
2,9, vilket kommer att komma upp på skärmen.

Nu beslutar domaren om det stämmer eller ej. Om inte klickar man på “change” och
gör om allt. Om det däremot stämmer klickar man på “send”

Här finns en principskiss över hur avdragsformuläret ser ut. Pdf, 20 kB.

Publicerad: 2022-11-10

UPPTÄCK MER