Tävlingskalender 2021

Här hittar ni tävlingskalendern för de nationella tävlingarna under 2021.

Tävlingskalender för 2021

I dagsläget vet vi inte om vi kommer att kunna arrangera nationella tävlingar i ordinarie form då det fortfarande råder osäkerhet inför 2021. Då vi ännu inte vet hur coronasituationen ser ut och vilka restriktioner som kommer att vara efter årsskiftet så är tävlingskalendern satt utifrån ett vanligt år, där scenariot är att vi inte längre lever mitt i en pandemi. Gymnastikförbundet jobbar just nu på en plan för hur tävlingar ska kunna genomföras, detta genom att ta fram olika scenarion samt en tidsplan för när beslut om en nationell tävling kan genomföras i ordinarie form eller ej ska tas.

Publicerad: 2020-12-04

UPPTÄCK MER