Beslut om JSM flyttas fram

På grund av rådande situation väljer vi att avvakta ytterligare två veckor med att ta ett beslut om JSM kan genomföras fysiskt eller semidigitalt.

Enligt det som tidigare har kommunicerats ut ska beslut tas idag, fredag 5 mars om JSM kan genomföras som fysisk tävling eller om den ska ställas om till en semidigital tävling. Då läget just nu är ovisst och det är svårt att se hur utvecklingen kommer fortskrida, har Gymnastikförbundet och TTK tagit beslut om att avvakta ytterligare två (2) veckor innan faktiskt besked ges. Detta med anledning av att vi vill se effekterna av de sportlov som är och har varit. Vi tror att vi om två veckor kan se en annan lägesbild framåt än den vi ser idag. Vi ber därför om att få återkomma med besked, senast fredag den 19 mars.

Publicerad: 2021-03-05

UPPTÄCK MER